Veljesapu ry 1970-1979

Toiminta jatkuu vilkkaana

 • Panttipataljoona -teoksen 2.painoksen myynti jatkui
 • Ilman rintamasotilastunnusta jääneiden invalidien asiaa ajettiin edelleen
 • 1970 yhdistyksen edustajat osallistuivat ensimmäisen kerran Jääkäriliiton vuosikokoukseen
 • Vuoden 1971 vuosikokouksessa tehtiin päätös oman muistomerkin hankkimisesta sankarivainajille, jota tarkoitusta varten perustettiin oma muistomerkkirahasto. Muistomerkin sijoituspaikaksi valittiin Helsingin Hietaniemen sankarihauta-alue
 • 1974 professori Lauri Leppänen luovutti Sturmmann -patsaan valmistus ym.-oikeudet Veljesavulle
 • 1974 käynnistettiin neuvottelu pataljoonan historiasta kertovan oman osaston perustamisesta Sotamuseoon Helsinkiin (ei toteutunut)
 • 1975 tiivistettiin yhteyksiä Sotainvalidien Veljesliiton kanssa invalidihuollon tehostamiseksi
 • 1976 neuvoteltiin yhdistyksen ansiomerkin perustamisesta (ei toteutunut)
 • 1976 suunniteltiin veljesavun oman lipun valmistamista (ei toteutunut) ja pataljoonan lipun käytöstä eri tilaisuuksissa keskusteltiin
 • 1977 vapaaehtoisten omaiset hyväksyttiin yhdistyksen kannattaviksi jäseniksi
 • 1979 saatiin yhdistyksen haltuun kesäkuussa 1943 kuvatut filmit pataljoonan kotiinpaluusta
 • Panttipataljoona -teoksen myyntituotot ja yhdistyksen saamat lahjoitukset vaikuttivat siihen, että veljesapua voitiin jakaa entistä enemmän eri muodoissa sitä tarvitseville. Avustustoiminta jatkui läpi koko 1970-luvun