Veljesapu ry 1960-1969

Toiminta vakiintuu

 • Pataljoonan historiasta kertovan teoksen aineiston kerääminen jatkui jäsenistön ja kirjan kirjoittajan professori Mauno Jokipiin toimesta
 • 1966 Pentti Hartelinin suunnittelema ja Vilho Jyringin toteuttama oma VA -jäsenmerkki yhdistykselle
 • 08.04.1966 suoritettiin pataljoonan uuden lipun naulaus Ruth Munckin luona
 • Muistoristin ja Sturmmann -patsaan myynti jatkui edelleen
 • Lisärahoitusta historiateokseen hankittiin mm. erilaisin keräyskampanjoin
 • 1968 pataljoonan historiasta kertovan, Panttipataljoonaksi nimetyn teoksen 1.painos ilmestyi kymmenen vuoden työn jälkeen
 • 1968 yhdistys luovutti Panttipataljoona -teoksen Presidentti Kekkoselle
 • 1969 ilmestyi vapaaehtoisten nimiluetteloin varustettu Panttipataljoona -teoksen 2.painos
 • 1969 rintamasotilastunnus myönnettiin entisille vapaaehtoisille, pois lukien invalidit
 • 1969 myönnettiin yhdistyksen ensimmäinen kultainen VA -ansiomerkki Kalevi Haapaniemelle
 • Invalidien ja muuten vähäosaisten veljien avustustoiminta jatkui koko 1960-luvun